BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne PDF Drukuj

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator: lek Jan Kalinowski specjalista medycyny ratunkowej i chirurgii;

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Majewska

Zapewniamy przyjęcie i udzielanie świadczeń u pacjentów kierowanych lub zgłaszających się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Zapewniamy szybką diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową w oparciu o własne wyposażenie (USG, RTG, Analizator Parametrów Krytycznych) oraz tomografię komputerową, w oparciu o sąsiednie pracownie diagnostyczne. Wykonujemy niezbędne zabiegi lecznicze. W zależności od potrzeb  nasi pacjenci są przekazywani do innych oddziałów szpitala celem zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych.  Osoby, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego po konsultacji lekarza specjalisty, wykonanych badaniach, zabiegach otrzymują wypis z zaleceniami dalszej opieki lekarza POZ, lub specjalisty.

 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik:  lek Modest Małecki  specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka  Oddziałowa:  Renata Żygalska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej zabezpiecza leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt wspomagający niewydolność oddychania i krążenia. Każde stanowisko daje możliwość pełnego monitoringu funkcji życiowych pacjenta. Oddział zapewnia całodobową opiekę nad pacjentami. Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki specjalistki przygotowują do operacji wszystkich pacjentów z oddziałów zabiegowych. Prowadzą znieczulenia w czasie zabiegu operacyjnego i nadzór nad pacjentem w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Dzięki wysokim kwalifikacjom lekarzy i pielęgniarek jest możliwe przeprowadzenie zabiegu operacyjnego u osób   w podeszłym wieku i obciążonych wieloma schorzeniami.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik: Beata Skobel lekarz kardiolog specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Pac - Pomarnacka

Zapewniamy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie chorób: układu krążenia, cukrzycy, oraz przewodu pokarmowego. Dbamy przede wszystkim o dogłębną diagnostykę schorzenia w optymalnym czasie, gdyż tylko poznanie istotnych przyczyn dolegliwości daje szanse na skuteczne leczenie. Oddział hospitalizuje i  diagnozuje również pacjentów z udarami mózgu korzystając ze szpitalnego Tomografu Komputerowego. Podczas pobytu pacjenta zapewniamy usługi rehabilitacyjne w zakresie kinezyterapii oraz instruktaż w zależności od wskazań lekarskich. Lekarze specjaliści na bieżąco korzystają z konsultacji: neurologa, endokrynologa, reumatologa, otolaryngologa, okulisty, psychiatry, chirurga i ortopedy. W skład Oddziału Chorób Wewnętrznych wchodzi Pracownia Bronchoskopowa. Prowadzimy diagnostykę schorzeń układu oddechowego. Współpracujemy z Pracownią Mikrobiologiczną w Specjalistycznym Szpitalu Szczecin - Zdunowo w zakresie badań materiałów podejrzanych o gruźlicę. W wybranych przypadkach poszerzamy diagnostykę o nakłucia cienkoigłowe (węzły chłonne obwodowe, zmiany skórne). Wykonujemy punkcje diagnostyczne i lecznicze jam opłucnowych. W razie potrzeby korzystamy z usług innych pracowni szpitala. Mamy możliwość kontroli pacjenta w dalszym okresie  zdrowienia w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Kierownik: lek Andrzej Narożnik

Pielęgniarka  Oddziałowa:  Danuta Florczyk

Pracownicy Oddziału Chirurgii Ogólnej zapewniają całodobową opiekę udzielając pomocy pacjentom  w zakresie ostrych schorzeń jamy brzusznej, urazów: w tym urazów czaszkowo-mózgowych, urazów klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz układu kostno-stawowego, dodatkowo świadczymy usługi diagnostyczne i lecznicze z zakresu chirurgii ręki.

Wykonujemy zabiegi gruczołu tarczowego, laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego  oraz diagnostyczno – lecznicze artroskopie stawów kolanowych.

Udzielamy również świadczeń dla pacjentów z różnymi schorzeniami wymagającymi planowanych zabiegów operacyjnych. Leczymy chirurgicznie  pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi. Dysponujemy laparoskopem i artroskopem, przenośnym aparatem USG oraz przenośnym aparatem Rtg z ramieniem C i torem wizyjnym.

 

Oddział Pediatryczny

Kierownik: lek Stanisław Szagdaj specjalista chorób dziecięcych

Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Romanowska

Oddział zapewnia całodobową pomoc i opiekę medyczną chorym dzieciom i młodzieży do lat 18. W zakresie usług, oprócz bieżącego leczenia chorych pacjentów oddział prowadzi diagnostykę chorób  dzieci w oparciu o laboratorium przyszpitalne, pracownię rentgenowską, endoskopową, tomografii komputerowej i nowoczesną pracownię mikrobiologiczną. Na oddziale  zainstalowany jest monitoring, który funkcjonuje 24 godziny na dobę. Wizja obejmuje boksy, w których przebywają dzieci oraz korytarz główny. Oddział posiada dwa pododdziały: pododdział niemowlęcy oraz pododdział dzieci starszych. W przyszpitalnej szkole (świetlicy) nauczyciel od poniedziałku do piątku prowadzi zajęcia  lekcyjno – zabawowe. Opiekunom oferujemy komfortowe warunki do całodobowego pobytu z dzieckiem w oddziale. Oddział Pediatryczny uczestniczy w akcji „Szpital z sercem”.

 

Oddział Otolaryngologiczny

Kierownik: lek Hanna Chmura

Pielęgniarka Koordynująca: p.o. Jadwiga Brocka

Prowadzimy leczenie zachowawcze i operacyjne u pacjentów ze schorzeniami: uszu, nosa , zatok przynosowych, gardła i krtani. Oddział oferuje usługi w następującym zakresie: diagnostyka, leczenie zapalenia zatok przynosowych /punkcje zatok, operacje sanacyjne zatok/; leczenie przewlekłych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci /płukanie nosa m. Proetza, inhalacje, naświetlanie lampą Sollux/; operacje z zakresu chorób nosa /operacje plastyczne przegrody nosa, usuwanie polipów nosa, leczenie krwawień i urazów nosa/;leczenie przewlekłych chorób  migdałków podniebiennych i gardłowego; operacja usunięcia migdałów podniebnych /tonsillektomia/ oraz migdałka gardłowego /adenotomia/;leczenie ostrego  i przewlekłego zapalenia ucha środkowego: leczenie zachowawcze oraz operacyjne; leczenie niedosłuchu przewodzeniowego w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci; zakładanie rurek wentylacyjnych; diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu  i równowagi: nagła głuchota, szumy uszne, zawroty głowy; leczenie ostrej duszności krtaniowej; diagnostyka i leczenie przewlekłych chorób krtani: zachowawczo oraz wykonywanie zabiegów w endoskopii m. Kleinsassera diagnostyka guzów szyi, leczenie chorób ślinianek; wstępna diagnostyka schorzeń nowotworowych w zakresie otolaryngologii: pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, badanie usg, punkcja cienkoigłowa;

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kierownik: dr Marek Iwanicki lekarz specjalista położnik – ginekolog II0

Położna Oddziałowa: p.o. Barbara Szyszka

Nasi specjaliści sprawują opiekę nad zdrową kobietą ciężarną, oraz kobietą w ciąży powikłanej. Przy oddziale jest prowadzona Szkoła Rodzenia. Istnieje możliwość odwiedzenia oddziału położniczego rooming-in i traktu porodowego w celu zapoznania się z miejscem narodzin swojego dziecka. Poród rodzinny jest standardem w naszym oddziale. Odbywa się zgodnie z wolą kobiety rodzącej. Sale porodowe są wyposażone  w nowoczesne łóżka, worek „sako”, piłki porodowe oraz materace. Mama z dzieckiem po jego urodzeniu przebywa w salach 2, 3 osobowych z łazienką.

Prowadzimy również pełny zakres diagnostyki i leczenia schorzeń narządu rodnego (USG, badania laboratoryjne, diagnostyka niepłodności – HSG, laparoskopia).

Ginekologia operacyjna obejmuje zabiegi wykonywane różnymi metodami z laparoskopią włącznie, takie jak: wycięcia macicy, wyłuszczania torbieli jajników i mięśniaków macicy,   nietrzymania moczu – TOT, operacje obniżenia narządu rodnego – pro lift.

 

Oddział Neonatologiczny

Kierownik: lek Stanisław Szagdaj

Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Szyszka

W zakresie świadczeń medycznych, oprócz pomocy w pielęgnacji zdrowych noworodków, pracownicy oddziału zajmują się leczeniem  noworodków chorych i przedwcześnie urodzonych. Dzieci diagnozowane są w: pracowniach rtg i usg, badania biochemiczne, serologiczne i mikrobiologiczne wykonywane są w laboratoriach SP ZZOZ. Wykonujemy badania przesiewowe słuchu, badania w kierunku chorób tarczycy oraz oczu. U dzieci przedwcześnie urodzonych badamy dno oka. Oddział posiada nowoczesną aparaturę, oraz sprzęt umożliwiający postawienie pełnej i szybkiej diagnozy i utrzymanie funkcji życiowych noworodka. Doświadczony zespół lekarzy  i pielęgniarek specjalistów czuwa całodobowo nad noworodkami.

Blok Operacyjny

Kierownik: dr Marcin Śledź lekarz specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej

Koordynator: mgr Anna Ler-Rotecka

Blok Operacyjny posiada trzy sale operacyjne zaprojektowane i wyposażone według nowych standardów UE zapewniające w pełni bezpieczny przebieg znieczulenia i zabiegu operacyjnego. Wyposażenie jest w dużym stopniu zasługą Regionalnego Programu Operacyjnego. Na bloku operacyjnym pracuje bardzo dobrze wyszkolony i systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje personel medyczny.

Wykonujemy laparoskopowe i klasyczne zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej,  chirurgii urazowej, artroskopie oraz zabiegi naprawcze w zakresie chirurgii ręki a także zabiegi ginekologiczne i cięcia cesarskie. Blok operacyjny funkcjonuje przez całą dobę.

 

Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia

Lekarze: dr Marzena Formicka

Pielęgniarka Koordynująca - Barbara Koniecka

Oddział okulistyczny prowadzi leczenie operacyjne w zakresie zaćmy i innych zabiegów na powiekach i gałce ocznej.

 

 

Ośrodek Rehabilitacji mieści się przy ul. Staszica 16

Kierownik: lek Ewa Błaszczyk specjalista rehabilitacji medycznej i lekarz pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa Alicja Szczepańska

Leczeniem  w naszych oddziałach objęci są pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu w wyniku schorzeń neurologicznych, ortopedycznych i chirurgicznych. Rehabilitacja pacjentów opiera się na bazie fizjoterapii szpitala. Po zakończeniu leczenia w Oddziałach pacjenci mają możliwość kontynuowania terapii w Przychodni Rehabilitacji Ośrodka Rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz stosowane przez nas sprawdzone techniki i metody leczenia usprawniającego, zapewniają szybkie odzyskanie sprawności ruchowej, a w wielu przypadkach powrót do pracy zawodowej.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej mieści się przy ul. Staszica 16

Oddział powstał na bazie Oddziału Rehabilitacji-Ośrodka Rehabilitacji w styczniu 2011 roku. W oddziale jest rehabilitowanych dwudziestu pacjentów pod okiem specjalistów.

 

Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne mieszczące się w kompleksie szpitalnym przy ul. Wojska Polskiego 27

 • Alergologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Medycyny  Paliatywnej
 • Kardiologiczna
 • Chirurgii Ogólnej
 • Okulistyczna
 • Otolaryngologiczna
 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Neonatologiczna
 • Medycyny Pracy
 • Diabetologiczna
 • Reumatologiczna
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 

Poradnie specjalistyczne mieszczące się w Przychodni Specjalistycznej nr 1 przy ul. Staszica 16:

 • Dermatologiczna
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Neurologiczna Dziecięca

 

Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne mieści się w kompleksie szpitalnym przy ul. Wojska Polskiego 27

Kierownik: mgr Irena Bachanek – specjalista mikrobiolog medyczny e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną dla pacjentów szpitala oraz leczonych poza szpitalem. Diagnozuje zakażenia (choroby infekcyjne) wywołane drobnoustrojami takimi jak: bakterie tlenowe i beztlenowe, Rotawirusy w kale, Demodex sp. Laboratorium izoluje drobnoustroje, identyfikuje je i oznacza wrażliwość na antybiotyki oraz oznacza metodami serologicznymi antygen. Ponadto bierze udział w opracowaniu i rozwiązywaniu problemów epidemiologicznych oraz terapeutycznych, w tym związanych z zakażeniami szpitalnymi. Należy do laboratoriów podstawowych wykonujących badania mikrobiologiczne wszystkich materiałów diagnostycznych np.: ropy, krwi, moczu, płynów ustrojowych, plwociny, zeskrobiny, wymazów z błon śluzowych, kału i inne.

Laboratorium Mikrobiologiczne posiada obowiązujące wyposażenie podstawowe oraz: monitorowany system do posiewów krwi, system komputerowy z oprogramowaniem do rejestracji badań, analizy i opracowań statystycznych i epidemiologicznych.

Zatrudnienie jest zgodne z zaleceniami Krajowego Specjalisty w Dziedzinie Mikrobiologii (DZ.Urz.Min.Zdr.iO.S.Nr1zdn.26.03.1999r.).

Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań oraz poddaje się ciągłej kontroli zewnętrznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie. Posiada certyfikat Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych.

 

Sterylizatornia

Kierownik: mgr Wiesława Seweryn

Sterylizatornia SPWZOZ Stargard jest jedną z najnowszych w Polsce. Wyposażona w specjalistyczne urządzenia myjąco – sterylizujące dające nam możliwości wykonywania usług w zakresie:

 • Sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu i formaldehydem;
 • Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 121 i 1340C;
 • Mycia ultradźwiękowego i maszynowego narzędzi medycznych, kosmetycznych oraz innych;
 • Pakietowania narzędzi, opatrunków i bielizny zabiegowej w rękawy papierowo – foliowe, papier krepowany, włókninę.

Tworzymy miły i fachowy zespół ludzi zaangażowanych w spełnianie, na jak najwyższym poziomie, życzeń naszych klientów w zakresie: rodzaju opakowań, opracowywania składu zestawów zabiegowych, terminu wykonania  usług. Prowadzimy pełny monitoring procesów dezynfekcji i sterylizacji ( od otrzymania narzędzi i materiałów medycznych do wydania ich naszemu klientowi). Sterylizatornia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, w soboty od 8.00 do 16.00, oprócz niedzieli i dni świątecznych.

Pracownie diagnostyczne

 • Rtg konwencjonalne
 • Tomografii Komputerowej
 • USG
 • ECPW
 • Mammografii (pracownia dzierżawiona przez SPZZOZ w Gryficach)
 • Endoskopowa
 • Bronchoskopowa (badania dla potrzeb oddziałów)
 • Echo, Holtera, Ekg
 • Audiologii
 • Perymetrii statycznej
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2011-08-26 18:54:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2011-08-26 20:55:04
Odsłon: 12057
Poprawiony: piątek, 29 marca 2019 13:54
Dziennik zmian