Błąd
Polityka Ochrony Danych Osobowych Drukuj

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 • aby realizować zadania w związku z prowadzoną działalnością leczniczą, gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych,
 • staramy się nigdy nie pobierać zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych,
 • naszym zadaniem jest dbanie o to, aby Państwa dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazano. Przetwarzamy Państwa dane tylko w uzasadnionym celu wskazanym w art. 6 RODO, w szczególności w związku z realizacją nałożonego  na nas obowiązku prawnego (lit. c) czy umowy (lit. b) oraz ochrony żywotnych interesów Pacjenta (lit. d) i zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust.1 lit. h RODO – a w niektórych przypadkach w oparciu o zgodę, której nam Państwo udzieliliście,
 • ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione a informacji dotyczących Państwa osoby nie przekazujemy innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego przepisy prawa.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, abby chronić Państwa dane. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich Pracowników i Współpracowników naszego Szpitala.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych

Administratorem Danych Osobowych jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Wojska Polskiego 27.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych można się kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych - dr Marleną Płonką, na adres mailowy: iod@zozstargard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. Przykładowo - nie zawsze będziemy mogli spełnić żądanie usunięcia Państwa danych, gdy z przepisów prawa wynika obowiązek ich archiwizacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane będą przetwarzane w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej a czas ich przetwarzania jest różny - w zależności od rodzaju realizowanego przez nas obowiązku.

Czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gdzie można wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych  przez nasz Szpital

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z dostępem do informacji publicznej


Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Wojska Polskiego 27.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych można się kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych - dr Marleną Płonką, na adres mailowy: iod@zozstargard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania scentralizowanego systemu dostępu do informacji publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne jest do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2017-08-04 09:18:40
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2017-08-04 11:44:06
Odsłon: 3054
Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 17:33
Dziennik zmian