BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Polityka jakości
Polityka jakości PDF Drukuj

Polityka jakości określona dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stargardzie zwanego SPWZOZ koresponduje z przyjętą strategią organizacji oraz potrzebami  i oczekiwaniami pacjentów. Kierownictwo zapewnia warunki do tego, aby polityka jakości była wdrażana oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Jest ona skierowana na zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych i zawiera zobowiązanie do doskonalenia działań przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej organizacji. Stanowi ramy do określenia i przeglądu celów dotyczących jakości.

Cele Polityki Jakości są następujące:

 • Zadowolenie klienta
 • Stałe podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności
 • Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług zdrowotnych w Regionie.

Realizowane są poprzez:

 • Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe personelu.
 • Poprawę warunków pobytu pacjentów.
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń i poprawę ich jakości.
 • Wprowadzenie nowoczesnych procedur medycznych w dziedzinie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.
 • Prowadzenie sprawdzonych programów profilaktycznych i terapeutycznych w obrębie specjalności obecnych w SPWZOZ.
 • Realizowanie procedur medycznych na poziomie odpowiadającym standardom ustalonym przez ośrodki referencyjne oraz medycynę opartą o fakty opisane                            w literaturze fachowej.
 • Zachowanie właściwych relacji kosztów do efektywności pracy.
 • Pozyskiwanie środków na rozwój SPWZOZ poprzez sprzedaż usług po konkurencyjnych cenach.
 • Kreowanie etycznych postaw personelu.
 • Wzmocnienie identyfikacji personelu ze swoim zakładem pracy.
 • Dbałość o środowisko naturalne w otoczeniu SPWZOZ.


Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłego doskonalenia dla zapewnienia pacjentom coraz lepszych warunków leczenia i opieki. Wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązani do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Świadomy wybór normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemu Zarządzania Jakością pozwala osiągać wyznaczone cele i ustawicznie rozwijać organizację, spełniając misję:

Zdrowie i zadowolenie pacjentów – naszym sukcesem

 

Dyrektor

Paweł Waldemar Bakun

Stargard

data aktualizacji 10.06.2016 r.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2011-08-26 18:51:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2011-08-26 20:52:09
Odsłon: 7157
Poprawiony: czwartek, 21 lipca 2016 14:20
Dziennik zmian